"Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való..."
Hóseás 4,6

100 éve, 1918 szeptemberében kezdte meg működését a
Gróf Teleki József Református
Polgári Fiú- és Leányiskola,
hogy az Isten népe ne maradjon tudomány
és az Isten ismerete nélkül,
hanem életét új alapokra helyezhesse.
Soli Deo Gloria!