RÉSZLETES PROGRAM

 

 

Czibere Károly államtitkár úr ünnepi beszéde a templomban:

 

Kedves Testvérek!

Talán ez a legjobb köszöntési mód, hiszen mi itt most egy ügyért vagyunk együtt. Számomra megtiszteltetés, hogy itt, ebben a gyülekezetben tudok számot adni arról az országos programról, melyet Kollégium PLUSZ-nak nevezünk, amely a felső tagozatos kollégistáknak kíván hátránykompenzációs többlet szolgáltatási lehetőséget adni, és ezzel esélyt arra, hogy hátrányaikat le tudják küzdeni, és ehhez valódi segítséget kapjanak.

Azt gondolom, hogy a reformáció 500-ik évfordulójára emlékezve talán nincs is aktuálisabb, nincs is szebb, alkalmas ünneplési mód, mint egy református gyülekezetben a gyermekeken keresztül történő folytonosságra, épülésre, építkezésre való rámutatás. Mert itt nem a hagyományainkon és a történelmünkön át tudunk üzenetet küldeni utódainknak, hanem ezeken a gyerekeken keresztül. Ezért fontos, hogy az iskolaügy, a tanítás ügye, az oktatás ügye az egyházban és az egész társadalomban folyamatosan naprenden legyen. 

Egy Igét hoztam köszöntés gyanánt, a Kolossébeliekhez írt levél 2. részéből, a 6-7. verseket. "Mivel tehát elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is Őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel Őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb."

Azt gondolom, hogy a nevelés valahol erről szól. Odavezetni Krisztushoz ezeket a gyermekeket, szilárd talajt biztosítani számukra és segíteni meggyökerezni őket. Ma, amikor a világ azt kéri tőlünk, hogy mutassunk rá keresztyén gyökereinkre, akkor látni fogják ezeket a gyermekeket. Nincs aktuálisabb annál, hogy rámutassunk arra, hogy micsoda problémák vannak a tanításbeli hiányosságok tekintetében.

Nemrég egy presbiteri továbbképzésen jártam, ahol az egyik presbiter azt mondta, hogy hát ő bűnös. De most született meg az unokája, néhány hetes, ő nem bűnös, hiszen semmit sem tudott vétkezni a pár hét alatt.

Ilyen szinten állunk. Súlyos hazugságaink és hiányosságaink vannak. Ezért fontos a tanítás, a bölcsességre nevelés, Isten Igéjéhez való vonzása ezeknek a gyermekeknek, hogy ne tudatlanságban nőjenek fel.

Mi szülők, apák és anyák, vagyunk a felelősek azért, hogy naponta az Ige mellett tudjunk velük foglalkozni. Hány olyan család, hány olyan szülő van, aki azt mondja, nekem erre nincs időm. Majd az iskola! Majd a hittan! Tanításbeli problémák vannak, amikor a szülő nem ül oda 15 percet eltölteni minden nap az Ige mellett a gyermekével. Amikor nincs idő arra, hogy vele együtt imádkozzon. Mit várunk? Hogy fog felnőni a következő generáció, ha mi, szülők nem teljesítjük a tanítás rendjét?

Ezért van nagy hála a szívemben, hogy egy olyan gyülekezetben, egy olyan közösségben tudunk megállni, amely felkiáltójel az egész nemzet számára, mert ezt üzeni.

A tanítást nem lehet elhanyagolni, mert egy életre szóló indítása van, és itt, ahogy olvastuk az Igében a Kollossébeliekhez írt levélben, lehet új gyökerező élet, ami aztán egész életében folyamatosan tud az Ige talajából táplálkozni, és így növekedni. Ezért mi vagyunk a felelősek. Ezt a felelősséget nem tudjuk áthárítani. De azt köszönöm, hogy itt egy olyan közösség van, ami a tanítás ügyét, bölcsességre nevelés ügyét napirenden tartja, és nagyon kiemelten kezeli.

A másik fontos kérdés, amire szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a reformáció ügye összeforr, elképzelhetetlen az iskolaügy nélkül. Aki végiggondolja, hogy a reformáció hogyan terjedt el az országban, az pontosan tudja, hogy az iskolaügy volt az egyik első számú tere. Ma nem lenne magyar nyelv Kollégiumok nélkül, az első magyar nyelvű Szentírás nélkül, magyar nyelvű református oktatás nélkül - Nagyenyed nélkül, Debrecen nélkül, Pápa nélkül és Patak nélkül. Az, hogy bennünket az Úr Isten megtartott ezen a földön, és magyarul tudunk egymással beszélni és magyarul tudjuk olvasni az Igét, ebben a reformációnak meghatározó jelentősége volt.

Egyszer egy kedves lelkipásztor mesélte a történetet, hogy egy társával mindenféle ügyekről beszélgetett, amikor bement hozzájuk az egyik kislánya. Kiküldték. A kislány megkérdezte, miért? Mert nem érted, amiről beszélünk - válaszolt az édesapja. Erre a kislány: Akkor úgy kéne mondani, hogy én is megértsem!

A mai generációnak ez a felelőssége. Úgy mondani az üzenetet, hogy megértsék. Ez a reformáció legnagyobb tanítása. Úgy mondani az Igét, úgy mondani az üzenetet, hogy megértsék. A református iskolaügynek ez a legnagyobb vívmánya: úgy mondani, úgy üzenni, hogy megértsék. Mert csak egy életük van és az ránk is van bízva.

A harmadik üzenet pedig a Kollégium PLUSZ kapcsán az, hogy a református iskolaügynek még egy fontos attribútuma van, ez a hozzáadott érték. A hátránykompenzálás. Az egyházi iskolák azok, amelyekben kifejezetten az elmondottak alapján nem csak az oktatás és nevelés keretében, hanem folyamatosan ez az erős hozzáadott érték valósuljon meg az iskolában.

Tehát megvan ez a helyzeti előny, amivel a szociokulturális hátrányokból jövő gyermekeknek azt is le lehessen küzdeni. Magyarország jövője szempontjából nincs fontosabb mint az, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek ne morzsolódjanak le, ne hagyják el végzettség nélkül az iskolát, és igazán erős esélyt kapjanak egy teljes, boldog életre. Ebben megkerülhetetlen az iskola, és ebben megkerülhetetlenek az egyházi iskolák.

Végezetül azt szeretném megköszönni a gyülekezetnek, hogy így tudja magasan tartani az iskolaügyet, a hátránykompenzálás ügyét, és így tud ezeknek a gyermekeknek valódi esélyt kínálni a teljes, boldogabb életre. Isten áldja meg szolgálatukat!

 

 

Font Sándor képviselő úr Facebook bejegyzése:

 

"Nincs is attól felemelőbb érzés, mint az, hogy épp a Reformáció 500. évfordulóján a dunavecsei református iskola és kollégium diákjai számára is indulhat olyan program, mely a hátrányos helyzetből kiutat mutat.
GRÓF TELEKI NAP 2017"

 

 

M1 Híradó 2017.10.13. 16 óra (4'27"-től) 

bacsmegye.hu beszámolója

 Régió Napló beszámolója

Gróf Teleki Nap - beszámoló