Pedagógiai célkitűzéseink

 

- A Biblia szerinti keresztyén értékrenden nyugvó oktatói, nevelői munka

- A tanulási igény kialakítása és a diákok eljuttatása a lehetséges legnagyobb tudásszintre

- Diákjaink felkészítése a biztos és tiszta erkölcsi alapokra helyezett, családcentrikus életre

- Valóság-alapú, ugyanakkor személyes világkép és világnézet kialakításának tapintatos segítése

- Az önnevelés és jellemformálás, a helyes önismeretre építő hivatás-keresés segítése, támogatása

- Az emberi kapcsolatteremtések motiválása, a másokért való felelősség tudatosítása

- Az önismeretre épülő és önálló helyet elfoglaló, de engedelmességet és alkalmazkodást is magában foglaló közösségi életre nevelés.

 

Mindennapjaink

 

Iskolánkban az oktatás- nevelés munkája két épületben folyik. A régi polgári iskola épületében található a titkárság, tornaterem, könyvtár, informatika-terem, nagy-ebédlő és a felső tagozat tantermei. Hamarosan teljesen elkészülnek az épület kibővítéseként megépített új tantermek, aula. Az udvar másik végében található a "kastély", ahol a szakiskola szaktantermei, az alsó tagozat tantermei és az internátus kerültek elhelyezésre. Udvarunk hangulatos, gyermek-centrikus zöld terület: padokkal, hintákkal, focipályával, térkövezett kosárlabdapályával, kis nyitott faházzal, ahol jó időben órákat is lehet tartani, de szünetekben beszélgetések alkalmas színtere is.  Az udvarhoz tartozik a szakiskolások tanulmányait segítő üvegház, istállók, tankert is. Diákjaink nem csupán a tankönyvekből tanulhatnak, de a mindennapokban is megismerhetik az állattartás rejtelmeit, sőt testnevelés órákon akár lovagolhatnak is.

Fontosnak tartjuk a tanórákon kívül is a lehető legtöbbet foglalkozni diákjainkkal: szünetekben is sokat köztük lenni, beszélgetni velük - ha jobban megismerjük őket, esetleges problémáikat is megoszthatják velünk, jobban a segítségükre lehetünk órákon és órákon kívül is.  A tanórák közti szabad időt is hasznosan tölthetik el gyermekeink, hiszen rengeteg játéklehetőség áll rendelkezésükre: foci, kosárlabda, ping-pong, csocsó, amit szívesen ki is használnak. Délutánonként különböző szakkörök, zenei- és sportfoglalkozások várják az érdeklődő csemetéket.

Iskolánkban az étkezésre két szünet áll rendelkezésre: 9 órától egy 15 perces szünet reggelizés / tízóraizás céljából, 11.50-től pedig egy 25 perces szünet az ebéd elfogyasztására. Az alsó tagozatos gyerekek minden nap friss gyümölcsöt kapnak napközben egy országos program keretében.

Fontosnak tartjuk a különböző (egyházi, nemzeti, családi jellegű) ünnepek méltó megünneplését is. Minden ilyen jellegű alkalomról megemlékezünk a reggeli áhítatok, csendes-napok, tanórák keretében, de leginkább ünnepi és egyéb rendezvényeken iskolánkban és iskolánkon kívül is.

Fontos számunkra, hogy keresztyén iskola vagyunk. Ezért minden fontos rendezvényünk alkalmával Isten Igéje is szól hozzánk. Minden reggel áhítattal kezdjük a napot és hetente hittanóráink is vannak. Minden vasárnap lehetősége van a gyerekeknek a gyülekezet gyermek-istentiszteletének látogatására, és havonta egy vasárnap délután gyermekdélutánon is részt vehetnek. Felső tagozatosaink az ifjúsági órákon is jobban megismerhetik a Jézusban való élet mindennapi kérdéseit.