CSENGETÉSI REND

 

ÓRAREND

 

SZAKKÖRÖK

 

ÜGYELETI REND

 

HÁZIREND

 

TANÉV RENDJE

 

 

Példabeszédek 1, 2-7

 

 

"Fogadd el az okos intést, az igazságot,
a törvényt és a becsületességet!
Ezek adnak az együgyűeknek okosságot,
az ifjaknak ismeretet és megfontolást.
Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását,
az értelmes útmutatást nyer,
és megérti a példázatot és a hasonlatot,
a bölcsek szavait és találós kérdéseit.
Az Úrnak félelme az ismeret kezdete,
a bölcsességet és az intést csak a bolondok vetik meg."